„Féfo“
3. oddíl skautů Kutná Hora

„Féfo“

Zápisek z výpravy na Žabku 17.-18.2.

Archiv | Petrk | 7 let
Foto k nahlédnutí

Na výpravu jeli tři skauti - Honza, Honzík, Kryštof a tři vlčata - Brepta, a David s Filipem. Cesta byla dobrá... už z nádraží na Žabku se dokázali promočit. :-) Na Žabce nás čekal Jéňa, který se staral o servis.

Dneska ráno jsme šli nejdřív na rozhlednu Bohdalku u Bohdanče (krásná stavba z kulatiny), tam jsme taky byli v kostelíku na návsi a viděli pěkný lustr z tasicské sklárny, pak přes hranici kraje na Vysočinu - a přes Bělou a Jedlou na Chřenovice. Tam jsme jen z dálky viděli ten románsky kostel. Pak jen krátká zastávka na chřenovickém hradě a vlakem zpět.

Nepršelo, což jako jedna z věcí pomohlo tomu, že se to vydařilo.
Petrk, Tom, Koj | koukalpetr(a)gmail.com | (c) 2009