„Féfo“
3. oddíl skautů Kutná Hora

„Féfo“

Plán oddílových akcí - podzim 2011

Archiv | Petrk | 7 let
Září - Leden
Datum:Akce:
17.9. Oslava 100 let skautingu
23. - 24.9. putování po Rudé stezce - vlčata
7.-8.10. schůzka + noční výprava (zahájení celoroční hry) + přespání v klubovně - vlčata & skauti
17. - 20.11. Výprava s 1. oddílem - vlčata & skauti
25. - 26.11. Přespání v klubovně (nácvik na mikulášskou besídku) - vlčata
3.12. Mikulášská (od 14h v sokolovně, od 20h Country bál) - vlčata & skauti
16.12. Vánoční schůzka - vlčata & skauti
7.1. Tříkrálová sbírka
14.1. zimní putování na HORU - vlčata
(30.6.-14.7. letní tábor)
Petrk, Tom, Koj | koukalpetr(a)gmail.com | (c) 2009