„Féfo“
3. oddíl skautů Kutná Hora

„Féfo“

Kostelík v Krsovicích - rest z výletu

Archiv | Petrk | 8 let
Doháním svůj rest z výletu na Kocourov a přidávám informace o kostelíku v obci Krsovice (zvané též Svatý Jan)

Kostel sv. Jana Křtitele
Pozdně barokní kostel z roku 1768 na místě starého raně gotického kostela z 13. stol. Opraven po požáru 1908. ...

Zařízení (které jsme neviděli):
3 oltáře rokokové z 2. pol. 18. stol.
Kazatelna reaně barokní z 2. čtvrti 17. stol.
Oltář z roku 1744 - uhlíře nesoucího uhlí (vztahuje se k založení osady).
Na jihu kostela zvonice - bedněná, hranolovitá se šindelovým jehlancem.

Literatura:
E.Poche a kol. - Umělecké památky Čech K/O, Academia Praha 1978
Petrk, Tom, Koj | koukalpetr(a)gmail.com | (c) 2009