„Féfo“
3. oddíl skautů Kutná Hora

„Féfo“

Naše činnost

O oddílu | Petrk | 9 let

Schůzky


Konají se každý pátek od 16.00 do 18.00 v klubovně na na Horním Žižkově. Na schůzkách se pilují skautské znalosti a dovednosti, hrají se hry a třeba se také něco vyrábí.

Výpravy


Přibližně jednou za měsíc jezdíme na jedno- nebo vícedenní výpravy. Zajímá nás hlavně příroda, ale i pěkná města. Je pravidlem jednou za rok uspořádat cyklovýpravu. Velmi oblíbené jsou výpravy na Boudičku, na Žabku nebo na Kocourov.
Cyklo
Bývalá chata Scharlotta
Rokytnice

Mikulášská a Country bál


Podle tradice uspořádává kutnohorské skautské středisko Mikulášskou besídka pro děti, rodiče a známé. Nedílnou součástí jsou scénky jednotlivých oddílů, soutěže pro děti, tombola a možná přijde i Mikuláš. Hned vzápětí následuje Country bál. Zahájení je formou roverského předtančení, poté hudbou k tanci doprovázívá kutnohorská bluegrassová kapela Brzdaři.
Přišli.
Scénka o KPZ vlčat
Stínohra skautů

Svojsíkovy závody


Tyto se konají jednou za dva roky. Předmětem zápolení jsou zdravověda, práce s mapou, šifrování, uzlování, znalost rostlin a živočichů a sportovní zdatnost...

Letní tábor


A to nejdůležitější přesně teď. První dva týdny prázdnin se odehrává vrchol naší celoroční činnosti, kde se zúročí, co se kdo na schůzkách naučil. Poté, co si tábor postavíme, se stává hlavní náplní sportovní činnost ale hlavně celotáborová hra. Zvítězí ten, kdo umí použít to, co umí a zná, umí improvizovat a nebojí se pohybu. Rodiče dětí se mohou v půlce tábora přijet podívat, jak se bydlí v tee-pee a jak vůbec probíhá táborový život.
Stavba tee-pee
Barvení přírodninami
Viktor skládá skautský slib
Sportovní mistrovství
Čtení legendy ke hře
Petrk, Tom, Koj | koukalpetr(a)gmail.com | (c) 2009