„Féfo“
3. oddíl skautů Kutná Hora

„Féfo“

Cenu starosty Kutné Hory pro naše vedoucí

Archiv | Petrk | 5 let
Jéňa a Shery získali 'Cenu starosty Kutné Hory', kterou jsou oceňovány významné osobnosti města za jejich celoživotní práci.

„za dlouholetou činnost ve vedení kutnohorského Skauta, za významný podíl na obnovení této organizace, která zásadním způsobem pomáhá rozvíjet u nejmladší generace potřebné životní vlastnosti a hodnoty“

Více v Kutnohorských listech.
Petrk, Tom, Koj | koukalpetr(a)gmail.com | (c) 2009